Czy dotyczą mnie zmiany?

Przyjęcie jako parametru napełnienia ton ekwiwalentu CO2 ma promować czynniki o niskim GWP. Może się więc okazać, że od 1 stycznia 2018 roku  częstotliwość kontroli będzie musiała być większa! Zaglądając do tabeli 1. widać np., że dla R404A (GWP=3992) kontrole szczelności według Rozporządzenia 517/2014 (WE) obowiązują już dla urządzeń od 1,25 kg napełnienia, podczas gdy dla R32 (GWP=675) – dopiero od 7,41 kg napełnienia.

Tabela 1. Tony ekwiwalentu CO2 a masa czynnika dla przykładowych czynników

czynnik

GWP

masa [kg], odpowiadająca ekw. CO2

5 ton

50 ton

500 ton

R32

675

7,41

74,07

740,74

R404A

3992

1,25

12,53

125,25

R407C

1774

2,82

28,18

281,85

R410A

2088

2,39

23,95

239,46

R422D

2729

1,83

18,32

183,22

Uwaga! Obowiązkowe przeglądy obejmą urządzenia, które zawierają od 5 ton ekwiwalentu CO2. To oznacza, że wiele urządzeń, które w ogóle nie podlegały obowiązkowi kontroli według „starej” ustawy (zawierały do 3 kg czynnika chłodniczego), jest teraz tym obowiązkiem objętych! 5 ton ekwiwalentu COodpowiada:

  • 1,28 kg czynnika R404A,
  • 2,40 kg czynnika R410A,
  • 2,82 kg czynnika R407C.

 

Zamów technika Montaż Klimatyzacji Naprawa Klimatyzacji >>>TUTAJ<<<

Lub Dzwoń Tel, 690-641-961