Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1567) wprowadza szereg zmian. W poniższej informacji odniesiono się do wymaganych częstotliwości kontroli instalacji chłodniczych.

Podstawa kontroli 

Zmiana reżimu częstotliwości kontroli wynika z tego, że nowelizacja wprowadza jako punkt odniesienia unijne Rozporządzenie (WE) 517/2014. W Rozporządzeniu tym wielkość napełnienia określa się przy użyciu ekwiwalentu CO2, a nie (jak było wcześniej) kilogramów fluorowanych gazów cieplarnianych. Reżim kontroli według Rozporządzenia (WE) nr 517/2014 przedstawia się następująco:

  • od 5 do 50 ton ekwiwalentu CO2: co najmniej raz na 12 miesięcy lub co najmniej raz na 24 miesiące, jeżeli mają zainstalowany system wykrywania wycieków. Wyjątkiem są urządzenia hermetycznie zamknięte, zawierające F-gazy w ilości mniejszej niż 10 ton ekwiwalentu CO– jeśli są oznakowane jako hermetycznie zamknięte, nie podlegają kontrolom szczelności;
  • od 50 do 500 ton ekwiwalentu CO2: co najmniej raz na 6 miesięcy lub co najmniej raz na 12 miesięcy, jeżeli mają zainstalowany system wykrywania wycieków;
  • ponad 500 ton ekwiwalentu CO2: co najmniej raz na 3 miesięcy lub co najmniej raz na 6 miesięcy, jeżeli mają zainstalowany system wykrywania wycieków.

ZAMÓW TECHNIKA do montażu klimatyzacji on-Line >>>>TUTAJ<<<   

Lub Zadzwoń 690-641-961