Blog Montaż klimyatyzacji serwis naprawa przeglądy

Przegląd klimatyzacji okresowy Obowiązkowy W ramach usługi Obowiązkowy Przegląd okresowy który powinien być wykonywany wedle przepisów nie żadziej nie raz na 12 miesięcy a najlepiej przed okresem grzewczym i po okresie grzewczym, wykonywane jest, pomiar temperatury w opcji chłodzenie i ogrzewanie, pomiar ilości czynnika chłodzacego / pomiar ciśnienia w układzie, przegląd wszystkich elementów instalacji, kontrola […]

Serwis klimatyzacji wykonujemy z dojazdem do klienta i możemy go wykonać dosłownie wszędzie. Posiadamy wszelki niezbędny sprzęt do wykonania usługi. Satndardowy serwis klimatyzacji ok 150-350 zł w zależności od ilości jednostek i wielkości jednostek Obsługujemy klimatyzację wszystkich marek z czynnikiem każdego rodzaju (proszę o informacje jaki rodzaj klimayzacji państwo posiadaja. Konserwacja i czyszczenie – usługa dotyczy jednej jednostki […]

Montaż Klimatyzacji Mieszkanie Dom Biuro T.690641961 Podana na dole cena dotyczy montażu standardowego klimatyzatora naściennego do 3,5 kW o długości rurociągu do 3 metrów, z grawitacyjnym odprowadzeniem skroplin i podłączeniem do doprowadzonego zasilania. Na montaż standardowy klimatyzacji składa się: Jeden przewiert o średnicy przez ścianę Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej instalacją chłodniczą do 3 metrów, instalacja nie obejmuje korytek montażowych Postawienie lub umocowanie jednostki zewnętrznej do wysokości 3 m […]

Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1567) wprowadza szereg zmian. W poniższej informacji odniesiono się do wymaganych częstotliwości kontroli instalacji chłodniczych. Podstawa kontroli  Zmiana reżimu częstotliwości kontroli wynika z tego, że nowelizacja wprowadza jako punkt odniesienia unijne […]

Jako szczęśliwi użytkownicy klimatyzacji powinniśmy pamiętać, że oddychamy powietrzem pobranym z zewnątrz i przepływającym przez kanały i urządzenia (klimatyzator). W naszym własnym interesie jest więc dbać o czystość kanałów i urządzeń. Zatem jak dbać o klimatyzację? Co może nam grozić ze strony nieczyszczonej klimatyzacji? Aby chłodne powietrze było czyste, przed wylotem powietrza znajduje się specjalny […]

Czy dotyczą mnie zmiany? Przyjęcie jako parametru napełnienia ton ekwiwalentu CO2 ma promować czynniki o niskim GWP. Może się więc okazać, że od 1 stycznia 2018 roku  częstotliwość kontroli będzie musiała być większa! Zaglądając do tabeli 1. widać np., że dla R404A (GWP=3992) kontrole szczelności według Rozporządzenia 517/2014 (WE) obowiązują już dla urządzeń od 1,25 kg […]